Privacyverklaring

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Cutive||||||||” header_text_color=”#3ea51c” header_3_font=”Averia Serif Libre||||||||” header_3_text_color=”#099b9e” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″]

Privacyverklaring

 

Bedrijfsnaam: Ontspan in de nu

Adres: Generaal Maczekstraat 18

Plaats: 4818 BW, Breda

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij Ontspan in het nu achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ontspan in het nu bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan haar worden verstrekt om te verwerken.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Ontspan in het nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ontspan in het nu behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Ontspan in het nu dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

– Ontspan in het nu behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk. Ook draagt zij er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

– Ontspan in het nu draagt er zorg voor dat deze geheimhouding door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden, wordt nageleefd.

– Ontspan in het nu is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens (over cliënten) persoonsgegevens zijn en daardoor behandeld dienen te worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening

 

Gegevensbescherming (AVG).

– Ontspan in het nu is er mee bekend dat (medische) gegevens en data van de cliënt 15 jaar in het cliëntendossier bewaard dienen te blijven, zoals de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) vereist.

– Ontspan in het nu is er mee bekend dat ze de cliënten van het privacyreglement op de hoogte dient te stellen en inzage mogelijk dient te maken.

Opdrachtnemer/dienstverlener, Ontspan in het nu, verklaart dat zij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Breda d.d. 30 januari door,

Gijs Adams

Adres:                   Generaal Maczekstraat 18, 4818 BW BREDA
Website:               www.ontspaninhetnu.nl
Email:                   info@ontspaninhetnu.nl
KVK nummer:     76967549
BTW nummer:    NL003148288B54
IBAN:                    NL18KNAB0259926795

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]